top of page

Projekti, semināri un meistarklases

Piedāvājam atsevišķu meistarklašu, semināru un nodarbību izstrādi un īstenošanu birojos, piemēram, „veselības dienu” ietvaros vai vienkārši ikdienā, apciemojot biroja darbiniekus vienu vai vairākas reizes un sniedzot teorētisko informāciju, kā arī demonstrējot pamata iemaņas praktiski.


Piedāvājam šādas atsevišķu informatīvo nodarbību tēmas:

  • Vingrojumu kompleksu demonstrējumi, izstrādāti speciāli biroja darbiniekiem;

  • Darba vides labiekārtošana efektīvākam un veselībai draudzīgākam darbam;

  • Seminārs „Kā saudzēt muguru”

  • Vingrojumu kompleksi un demonstrēšana, ņemot vērā konkrētā biroja vai iestādes darbinieku profesijas specifiku;

  • Seminārs par kustības trūkumu ikdienā un tā sekām.

  • Semināru tēmas iespējams papildināt atbilstoši katra kolektīva vēlmēm un aktualitātēm.

Vienas semināra nodarbības ilgums viena stunda.

Par semināru un meistarklašu izcenojumiem lūdzam interesēties, sazinoties ar mums.

bottom of page